top of page

Les TIC i l'Educació Inclusiva: reflexions sobre el panorama global i català


El procés de transformació educativa ha anat evolucionant fins reconèixer el dret fonamental de les persones a no ser excloses de cap àmbit de la vida. Nacions Unides insisteix en la necessitat de "garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge permanent per a tots".


Les TIC i les persones amb diversitat funcional

Les noves tecnologies s'han convertit en aliades per a la normalització i la millora de la vida de les persones amb discapacitat. Però, quan hi ha algun tipus de bretxa digital, la desigualtat es fa més evident.


Si bé l'accés a Internet és el primer pas per a garantir la igualtat d'oportunitats, la bretxa digital i el principi d'Accessibilitat Universal van més enllà de la mera connectivitat. Planteja altres aspectes tècnics, econòmics i socials: infraestructura adequada, nivells d'ample de banda, adaptabilitat i usabilitat dels dispositius o les capacitats de les persones per fer ús dels mateixos ..


Segons l'informe sobre Tecnologia i discapacitat de la fundació Adecco a Espanya "La meitat de les persones amb discapacitat declara trobar barreres":

  • Un 42% declara que li sembla molt complex i avançat el seu ús.

  • Un 32% troba problemes d'accessibilitat en certs dispositius per causes derivades de la seva discapacitat.

  • Un 20,6% no confia en l'entorn digital i té por a ser enganyat i / o víctima d'algun frau.

  • Un 15,9% afirma no tenir recursos econòmics per comprar i adquirir noves tecnologies.


Una mirada al panorama mundial

En l'actual era digital i malgrat els esforços de governs i organitzacions a nivell mundial, diversos informes relatius a la distribució de les TIC (Unesco, 2013 i 2013b) indiquen una desigualtat significativa, marcada sobretot pels diferents nivells de desenvolupament social i econòmic.


Els canvis que hem viscut deguts a la pandèmia de Covid-19 i les mesures per normalitzar les activitats d'ensenyament, han fet aquesta desigualtat cada vegada més evident.


La Unesco en el seu document "Sis mesos de crisi: reflexions sobre els esforços internacionals per aprofitar la tecnologia per mantenir la continuïtat de l'aprenentatge" obre un debat interessant sobre els drets humans i la inclusió i assenyala:


"Les estratègies d'aprenentatge a distància dependents de la tecnologia van permetre la continuïtat de l'aprenentatge per als alumnes, però lamentablement una gran majoria d'estudiants es va quedar enrere per raons econòmiques i socials".


Un exemple d'això va ser Kenya que va decidir no implementar l'educació a distància formal i obligatòria perquè molt pocs estudiants podrien accedir a aquestes oportunitats a causa de barreres humanes i tècniques.


Si el dret a l'educació depèn de la connectivitat i les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC), la connectivitat i les TIC no haurien de ser també un dret?

Per aquesta raó moltes d'organitzacions i persones arreu del món dediquen nombrosos esforços per reduir la bretxa digital en el sector educatiu i afavorir la inclusió social educativa i les possibilitats de millorar la vida i el futur de milions d'estudiants vulnerables.Una mirada al panorama català

L'enquesta sobre la bretxa digital a Barcelona (2020), que assenyala que un 8,1% de la població de la ciutat de Barcelona no té accés a internet,


A Catalunya, la problemàtica no se centra només en l'accés a les infraestructures, sinó també en la manca formativa que impedeix l'ús adequat dels recursos (Fundació Orange, 2014).


A Catalunya, la desigualtat resideix:

  • Entre els «connectats» i els «no connectats»,

  • Entre els que són capaços d'usar eficaçment la tecnologia digital per generar i compartir coneixement i els que no,

  • Entre els que tenen la capacitat de participar en una societat digitalitzada de manera responsable i crítica i els que no.

 
La connectivitat i les TIC són fonamentals per a la democratització del coneixement
Constitueixen un element indispensable de cara al desenvolupament social

En el següent post et mostrarem i iniciatives i projectes de diferents organitzacions i persones que lluiten per reduir la bretxa digital i afavorir la inclusió de Catalunya i dels diferents països del món.


 
Referències:0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page